دبستان غیر انتفاعی پسرانه هلالی جغتائی

دبستان غیر انتفاعی پسرانه هلالی در سال 1392 با مجوز از اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در مقطع پیش دبستانی و ابتدایی ( دوره اول و دوم ) دایر گردید.